Disclaimer

Disclaimer website
Deze website biedt algemene informatie over de producten en diensten van Noralicious. De informatie op deze website wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De op de website gegeven informatie mag niet worden beschouwd als een concreet advies voor een individueel persoon. Indien u meer informatie wilt over bepaalde producten, raadpleeg altijd de daarvoor (medisch) deskundige persoon.

De website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Die websites zijn door ons te goeder trouw geselecteerd ter informatie van de gebruikers van haar website. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Noralicious en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan.